Jeroen Kleinbussink | trainingen en werkbegeleiding

"Wat zou er gebeuren als je een vraag zou stellen in plaats van een oplossing te bedenken?"

Aan de slag

Visie

Als professional binnen het sociale domein ben je jouw eigen instrument. 

Dat instrument werkt op het ene moment beter dan het andere. Invloeden van buitenaf (bijv. werkrelatie, agressie, waardering, respect), maar ook vanuit jezelf (bijv. stress, weerstand, (on-) zekerheid) spelen daarbij een belangrijke rol. Als trainer is het mijn ambitie om daar op in te spelen. Jou als deelnemer inzicht geven in welke zaken van invloed zijn om je vervolgens handelingsalternatieven aan te bieden.

missie

Ik zie het als mijn missie om hulp meer op zingevende manier te laten verlopen. 

Ontwikkeling kenmerkt zich door kansen. Het krijgen van kansen, het herkennen van kansen, het vergroten van kansen, het creëren van kansen en het benutten van kansen. Zowel voor jezelf als voor één of meer anderen. Wat drijft iemand écht, wat is de vraag achter de vraag en dus achter het (probleem) gedrag? Het is noodzakelijk tijd te nemen om cliënten vanuit hun drijfveren en motivatie te begeleiden. 

Mijn doel is dus om jou als professional meer grip te laten krijgen op de kansen die voorbij komen. Dan kan je dat namelijk ook als professional.

werkwijze

Een training moet leuk en dynamisch zijn, dus véél “doen” en voldoende ruimte voor humor en verbinding.

Vanuit uitgebreide ervaring kan ik verduidelijken en continu de link maken naar praktijkvoorbeelden. Leer vooral van de keren dat ik als professional de mist in ging….

Door te observeren, aan te sluiten en vragen stellen ben ik in staat zowel het groepsproces als de individuele ontwikkeling binnen een training te bewaken. Theoretische kaders en methodieken moeten géén keurslijf zijn, maar moeten jou voorzien van taal om je authentieke werkwijze als professional te legitimeren.

expertise

Trainingen

Weerstand als informatie

In contact blijven als de weerstand groter wordt

van buiten naar binnen

Systeembewuste benadering

voor een residentiële setting

What the stress?!

Omgaan met stressvolle situaties

 

Reflectief Luisteren

Gesprekken voeren die zin geven!

Feedback in teams

Voedende communicatie voor teams!

houvast

Stut en steun voor ouders met een LVB

Op alle trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing

En ik doe meer

Werkbegeleiding

De afgelopen jaren is binnen het sociale domein flink gereorganiseerd. Met name op het gebied van werkbegeleiding, praktijkbegeleiding en middenmanagement. 

Zelfsturende teams is de nieuwe koers. Naast de voordelen van deze verandering signaleer ik ook een aantal nadelen. Teams zijn over het algemeen (te) druk zijn met de dagelijkse praktijk om inhoudelijk te sparren. Teamontwikkeling en intervisie zijn meer op de achtergrond gekomen. 

Zowel het inhoudelijk sparren met een onafhankelijk persoon, als kijken naar je eigen ontwikkeling als professional werkt verhelderend en kwaliteit verhogend.

Wat zou het jouw/ jullie professionaliteit kunnen opleveren om structureel op inhoud en persoonlijke ontwikkeling in te zoomen? 

Wat is er nodig om tijd vrij te maken voor deze materie? 

Ben je op zoek naar een methode om dit weg te zetten binnen je eigen je eigen team/ organisatie? 

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

Wie ben ik?

Jeroen kleinbussink

“Mijn doel als trainer is professionals hun werk goed te laten doen en daar plezier en energie uit te halen”

Ik heb altijd interesse gehad voor het thema “weerstand” in relatie tot “kansen”. Hoe komt het dat de één wel kansen, ziet en pakt en dat een ander er juist van in de weerstand gaat?

Via mijn CIOS opleiding ooit begonnen als sportinstructeur binnen de Justitiële jeugdzorg, om vervolgens via groepswerk (op een Orthopedagogische instelling) in het Maatschappelijk werk te belanden. Jaren gewerkt met (“randgroep- en risico”) jongeren op straat en in de wijk. In die periode heb ik samen andere professionals het “overlastproject” in de wijk Klarendal in Arnhem opgezet. Daarnaast ben ik veel bezig geweest met “vroegtijdig schoolverlaters”.

Via het straatwerk werd ik gevraagd de overstap te maken naar het schoolmaatschappelijk werk binnen het cluster IV onderwijs. Dat heb ik 6 jaar lang met veel plezier gedaan. Tijdens het werken als schoolmaatschappelijk werker ben ik stagiaires gaan begeleiden, afstudeeropdrachten gaan begeleiden en werd ik als buitenassessor ingezet door de opleiding MWD van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Ik merkte dat ik veel energie kreeg van het werken met jonge professionals (i.o.). Gesolliciteerd bij de HAN en aangenomen als methodiek docent voor de opleiding MWD. Ik heb me daar vooral bezig gehouden met het verbinden van theoretische kaders aan de dagelijkse praktijk van de (jonge) professional in het sociale domein. Na 8 prachtige jaren binnen zowel de voltijd als de deeltijd opleiding en met enorm veel theoretische kennis nieuw in mijn rugzak was het tijd voor de volgende stap. 

Zelfstandig trainer voor professionals binnen het sociale domein.

partners

testimonials

wat zeggen mijn opdrachtgevers

Wat als er wel verandering mogelijk was?

Neem contact met mij op

Ik gebruik cookies op mijn website voor een optimale gebruikers ervaring. Door jou ingevoerde gegevens zijn veilig bij mij. Ik gebruik ze niet voor marketing doeleinden en verkoop ze niet door aan derden.